PROGRAM KIERUNKU

Program studiów podyplomowych na kierunku „Transport i spedycja” Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czas trwania: listopad 2020 – czerwiec 2021r.
Termin rozpoczęcia: połowa listopada 2020r.
Liczba godzin: 204
Punkty ETCS: 30
Liczba semestrów: 2
Zjazdy: w systemie weekendowym (maksymalnie 2 weekendy w miesiącu)

tabela